Uw persoonsgegevens, foto's en filmpjes, worden verwerkt door WSV IVAS Itegem vzw Vogelzangstraat 35, 2222 Itegem, wsv.ivas@gmail.com  voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie door  uw inschrijving en om u op de hoogte te houden van onze wandelactiviteiten op basis van ons gerechtvaardigd belang om u informatie hierover te verstrekken.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op wsv.ivas@gmail.com . Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen of vragen ze over te dragen. Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt u op www.ivas.be .

Ivas