Wandel Sport Vereniging Itegemse Vrienden André Scheershuis

Lid worden

Lid worden van wandelclub 1059  WSV IVAS Itegem vzw

Het lidgeld bedraagt 14 € per kalenderjaar.
Inwonende kinderen tot en met 17 jaar 7 € lidgeld.

U bent pas lid als u het juiste bedrag betaald hebt op rekening nummer BE55 7310 0302 3644 met Bic-code KREDBEBB van WSV IVAS Itegem vzw met vermelding “Nieuw lid + Naam en voornaam”.

Door lid te worden van WSV IVAS vzw accepteert u automatisch de privacyverklaring van WSV IVAS.

BEKNOPTE VERSIE PRIVACYVERKLARING – WSV IVAS Itegem vzw

Uw persoonsgegevens, foto’s en filmpjes, worden verwerkt door WSV IVAS Itegem vzw voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie door  uw inschrijving en om u op de hoogte te houden van onze wandelactiviteiten op basis van ons gerechtvaardigd belang om u informatie hierover te verstrekken.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op wsv.ivas@gmail.com  .

Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen of vragen ze over te dragen.

Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt u op www.ivas.be

De uitgebreide privacyverklaring kan geraadpleegd worden op website www.ivas.be of kan schriftelijk opgevraagd worden bij WSV IVAS  Vogelzangstraat 35, 2222 Itegem, Gsm 0496 26 21 94.

Copyright © 2024 Ivas.
All Rights Reserved.